Projekty a šablony

Šablony JAK Jarov

Digitalizujeme školu
Realizace investice Mezinárodního plánu obnovy – Komponenta 3.1v

  • k dosažení cíle č. 173 zakoupením IT zařízení do školního
    fondu mobilních digitálních zařízení pro znevýhodněné žáky
    (prevence digitální propasti);
  • k dosažení cíle č. 174 zakoupením digitálních technologií a
    vybavení na podporu digitální gramotnosti a zavedením
    nových vzdělávacích programů v oblasti IT.

Název projektu: Školní budova SOŠ Jarov stojící na par. č. 84/23

Zkrácený název projektu: SO 01 Školní budova SOŠ Jarov
Registrační číslo projektu: CZ.07.2.11/0.0/0.0/17_047/0001320
Doba trvání: 1. 9. 2019 – 31. 8. 2022
Příjemce: Střední odborná škola Jarov
Celkové výdaje projektu: 213 637 801,00 Kč

Způsobilé výdaje projektu: 199 960 321,00 Kč

Název projektu: SOŠ Jarov – stavební úpravy, projekt energetické úspory v objektech škol Pod Táborem 141/6, Praha 9

Zkrácený název projektu: SO 03 Vazárna květin
Registrační číslo projektu: CZ.07.2.11/0.0/0.0/17_047/0001326
Doba trvání: 1. 9. 2019 – 31. 12. 2020
Příjemce: Střední odborná škola Jarov
Celkové výdaje projektu: 49 089 913 Kč

Způsobilé výdaje projektu: 36 121 046 Kč