ŘEMESLA ŽIVĚ 2023

 Na Novoměstské radnici se uskutečnila již tradiční akce, která je věnována řemeslům. Od roku 2014 mají možnost žáci základních škol poznat a vyzkoušet si v historických prostorách radnice různé obory. Střední odborná škola Jarov se zde pravidelně prezentuje se svou nabídkou. Velmi důležitý pro naši školu je fakt, že návštěvníci se dostanou do přímého kontaktu s našimi učiteli a žáky, kteří jednotlivá řemesla předvádějí. Pod odborným dohledem si mohou vyzkoušet práci s dlátem, štětcem, plechem a i svářecím trenažérem, který dokáže přilákat jak budoucí žáky, tak i jejich rodiče a učitele. Součástí nabídky jsou zároveň i zahradnické obory. Právě spojení stavebních a zahradnických oborů je dnes pro naši školu typické. Jsme rádi, že se můžeme našim budoucím zájemcům o studium představit a ukázat širokou nabídku řemesel. Prezentace na Novoměstské radnici škole přivede žáky s opravdovým zájmem, jak o zahradnické obory tak i o stavební.