Sdělení školy

ODBORNÉ KOMENTOVANÉ PROHLÍDKY ŠKOLNÍ BOTANICKÉ ZAHRADY

Rádi bychom veřejnosti připomněli významnou událost a to mezinárodní podpis  Úmluvy o biologické rozmanitost. Jelikož hlavním nositelem biologické rozmanitosti jsou botanické zahrady, je stanoven den podpisu (22.5.) jako mezinárodní den botanických zahrad.

Při této příležitosti jsme pro návštěvníky zahrady připravili odborné komentované prohlídky. Do této akce se zapojují i ostatní členové Unie botanických zahrad České republiky.

Dne 22.5. v 10:00 a ve 14:00 se bude konat provázení venkovními expozicemi školní botanické zahrady, v 11:00 a ve 13:00 provázení tropickými a subtropickými skleníky. Sraz u prodejny v botanické zahradě.

Vodácký kurz

9. – 11. 6. 2024