Školní poradenské pracoviště

Od začátku školního roku 2013/14 do konce března 2015 realizovala naše škola projekt „Vytvoření systému péče a podpory pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami“ reg. č. CZ.2.17/3.1.00/36322. Projekt byl podpořen z Operačního programu Praha Adaptabilita v rámci 6. výzvy prioritní osy Modernizace počátečního vzdělávání a jeho cílem je vybudování školního poradenského pracoviště a vytvoření systému péče a podpory pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Pracoviště bylo vybudováno v prostorách školy na Jarově a členy pracovního týmu tvořily školní psycholog, školní speciální pedagog, etoped, výchovní poradci a školní metodik prevence.

Školní poradenské pracoviště pracuje dále i po skončení finanční podpory a poskytuje tyto služby:

  • poradenské konzultace pro žáky (výukové, osobní, rodinné, vztahové problémy, učební styl apod.)
  • poradenské konzultace pro rodiče (adaptační či výukové obtíže, výchovné, rodinné problémy, osobnostní zvláštnosti, kariérové poradenství, vztahové potíže apod.)
  • péči o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami (diagnostika speciálních potřeb žáka, vytyčení hlavních problémů žáka a tvorba IVP, vzdělávací, reedukační, kompenzační a stimulační práce se žákem, doučování žáků, náprav)
  • psychodiagnostika (nadání, osobnosti, vztahů ve třídě, vztahů v rodině ap.)
  • práce se třídami (preventivní adaptační a osobnostně – sociální programy, tématické programy, diagnostika vztahů, intervenční práce se vztahy v kolektivu ap.)
  • spolupráce s učiteli (metodická podpora, výměna informací, pozorování ve výuce, supervize ap.)

INFORMACE

Konzultační hodiny školních psycholožek jsou:

pondělí:   8:40  –  9:25  (školní psycholožky) PhDr. Tereza Trčková
středa:     8:40  –  9:25  (školní psycholožky) Mgr. Kateřina Strádalová čtvrtek:    8:40  –  9:15 (školní speciální pedagogové) Mgr. Silvie Kopečková, domluva doučování na tel.: 778 760 378 nebo na doucovani@skolajarov.cz nebo kopeckova@skolajarov.cz

V tyto hodiny nás můžete navštívit bez objednání. Velice rádi Vám nabídneme i jiné termíny od pondělí do pátku od 8.00 do 16.00, prosím, napište nám na e-mail nebo zavolejte.