SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2023/2024

Tak jako každoročně i letos se na počátku nového školního roku sešli ve velkém sále školy naši noví žáci 1. ročníků učebních a studijních maturitních oborů. Jednalo se o téměř 600 našich nových „prvňáků“ i s jejich rodiči a blízkými, které přivítal ředitel školy Mgr. Miloslav Janeček, a také významný host Mgr. Zdeněk Zajíček, prezident Hospodářské komory ČR. Čestný host pak hovořil především o důležitosti učebních oborů a technicky zaměřených studijních oborů v aktuální složité době. Žáci a jejich rodiče již velmi dobře vědí, že úspěšní absolventi naší školy se v praxi dobře uplatňují, a proto počet našich žáků dlouhodobě stoupá. Podklady pro konečné statistické výkazy se teprve shromažďují, ale již nyní je jasné, že celkový počet žáků denního studia naší školy se bude pohybovat okolo 1 500.

Také ředitel školy ve svém projevu hovořil o dobré uplatnitelnosti našich absolventů, a o spolupráci s důležitými sociálními partnery, kterými jsou především firmy se stavebním a zahradnickým zaměřením, Hospodářská komora ČR a jednotlivé řemeslné cechy a společenstva. Zmínil také bohatou možnost žáků školy zúčastnit se během studia zahraničních pracovních stáží – zahradnické obory vyjíždějí letos do Holandska, sportovci do Německa a stavební obory do Španělska.

Všichni také pochopitelně popřáli žákům i škole a jejím zaměstnancům úspěšný školní rok 2023/2024.