SOUTĚŽ „NE“TRADIČNÍ KARAFIÁT

Soutěží zaměřených výhradně pro žáky OU zahradnických oborů není mnoho, a proto pozvání na “NE”TRADIČNÍ KARAFIÁT v Plzni je naší školou přijato vždy s nadšením a odhodláním. Téma letošního ročníku “Příběhy z mechu a kapradí, aneb les je náš život” se odráželo ve třech disciplínách – vázaná kytice pro paní nadlesní, překvapení a fantazie rozkvetlý pařez.

Naši školu reprezentoval tým dvou děvčat z druhého ročníku – Lucie BoháčkováAdéla Košvancová (obě ze třídy 2KB), které dokázaly společně vybojovat v silní konkurenci nádherné 2. místo. Obě žákyně měly možnost vyniknout, byly odměněny pohárem a mnoha dalšími hezkými cenami.

Příprava na soutěž probíhala pod vedením učitelky odborného výcviku Elišky Weigrichtové, velké poděkování za pomoc patří také vedoucí školní vazárny Elišce Kalkušové. Děkujeme a blahopřejeme