Sportovní kroužky pro žáky

Úterý
Středa
Čtvrtek
POSILOVNA16:00 – 17:30
16:30 – 18:00
16:30 – 18:00
Úterý
Čtvrtek
BAZÉN16:30 – 18:30
19:00 – 20:00 cvičení žen a dívek
ÚterýSAUNA16:30 – 18:00 (dívky)
18.00 – 19.00 (chlapci)
ÚterýVELKÁ TĚLOCVIČNA16:30 – 17:30

Žáci, kteří mají o kroužky zájem se mohou přihlásit u vyučujících TV.
Info: Martin Čadek – 773 990 248, telovychova@skolajarov.cz 

Řád školního hřiště