VALNÁ HROMADA CECHU MALÍŘŮ, LAKÝRNÍKŮ A TAPETÁŘŮ ČR NA SOŠ JAROV

Důležitým faktorem pro rozvoj našich žáků stavebních i ostatních oborů je spolupráce se sociálními  partnery školy. Jedna taková akce zaměřená na spolupráci s partnery se uskutečnila v prostorách naší školy dne 3. 2. 2024. Jednalo se o Valnou hromadu Cechu malířů, lakýrníků a tapetářů ČR.

Součástí celé akce byl i 18. ročník výstavy „Barevná inspirace“, která probíhala ve vstupním vestibulu školy a v přilehlých prostorách. Své výrobky a novinky v oboru zde představilo celkem 30 firem zabývajících se jak standartními nátěrovými hmotami, tapetami, tak i nářadím a ochrannými prostředky pro malíře a lakýrníky. Díky tomu si i naši žáci oboru malíř lakýrník, kteří se přišli na výstavu a jednání Cechu podívat spolu s učitelem odborného výcviku Bc. Josefem Čermákem, mohli odnést nové poznatky z oboru.