VĚDOMOSTNÍ OLYMPIÁDA ŽÁKŮ OBORU INSTALATÉR

 XIX. ročník soutěže Vědomostní olympiáda žáků oboru Instalatér se konal za odborné garance Bohuslava Hamroziho, prezidenta Cechu topenářů a instalatérů  ČR, doc. Ing. Aleše Rubiny, Ph.D. a Ing. Jakuba Vrány, Ph.D. zástupců Vysokého učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav TZB.

Účelem této soutěže je podpořit soutěživost mezi žáky, zvyšování a vyrovnání úrovně výuky na jednotlivých školách a pomoci školám ve vybavení moderními učebními pomůckami. 

Absolutním vítězem s nejvyšším počtem bodům a nejlepším časem ze všech krajských kol se stal náš žák oboru Instalatér Jiří Pecka. Moc blahopřejeme a děkujeme za skvělou reprezentaci školy.