VELETRH STŘEDNÍCH ŠKOL v areálu Chvalské tvrze

Dne 12. 9. 2023 se v prostoru a okolí Chvalské tvrze v Praze konal  tradiční veletrh středních škol se zaměřením na řemeslné obory. Na akci, kterou pořádá „Městská část Praha 20 – Horní Počernice“ se pravidelně prezentuje i naše škola. Snažíme se žáky základních škol zaujmout a představit jim především učební obory vyučované v naší škole.

Chvalská tvrz je ideálním místem pro předvádění řemeslného umu našich žáků pod vedením jejich učitelů odborného výcviku. Praktické ukázky řemesel přitahovaly mnoho návštěvníků veletrhu a o veškeré předváděné obory byl veliký zájem. Svářečský trenažer byl středem zájmu všech návštěvníků, většinou žáků vyšších ročníků základních škol. Nadšeně byla přijata i možnost vyzkoušet si na připravených deskách techniku fládrování. Pozadu nezůstaly ani ukázky našich zahradníků a floristů. Na předváděcích stanovištích získávali zájemci fundované informace o možnosti se na „Střední odbornou školu Jarov“ přihlásit a vyučit se v některém, pro ně zajímavém oboru.  Všem zástupcům naší školy za vzornou prezentaci děkujeme.