VÝSADBA TRUHLÍKŮ V MUZEU

Naši žáci oboru Zahradnické práce ze tříd 3K a 3KV se zapojili do akce výzdoby Národního pedagogického muzea v Praze u příležitosti Dne učitelů. Vysadili zde truhlíky s květinami a bylinkami. Tato aktivita měla za cíl poděkovat učitelům za jejich práci a přispět ke zkrášlení prostředí muzea.