ZAHRADNÍCI NA ZAHRADĚ

Žáci závěrečného maturitního a nástavbového studia zahradnictví se specializací na předmět Sadovnická a krajinářská tvorba vyrazili v pondělí 18. 9. 2023 vlakem za zákazníkem. V rámci učebních osnov se v prvním pololetí naučí navrhovat soukromou zahradu, no a není od věci zažít vše na vlastní kůži. Doprava za zákazníkem, komunikace, získávání podkladů, studium okolí a řada dalších věcí, které nesmíme opomenout při návrhu zahrady, si žáci vyzkoušeli v praxi. Ze získaných podkladů vytvoří žáci návrh skutečné zahrady dle požadavků investora. Pevně věříme, že při následném předání vyhotovených projektů oslní konkrétní návrhy nejen donátora celé akce, ale i budoucí návštěvníky zahrady.

Byl to skutečně inspirativní den v terénu a mnohokrát děkujeme investorům za jejich čas, báječné pohoštění a za malé zpestření v podobě nahlédnutí do historie obce. Těšíme se na další společné setkání při prezentaci projektů.