ZAHRADNICKÁ EXKURZE DO OLOMOUCE

V letošním roce Hortikomplex – velkolepá tradiční přehlídka a prezentace českých a moravských pěstitelů ovoce a zeleniny – začal 5. 10. 2023 v Olomouci. Na tuto výstavu jsme jeli se studenty z prvního ročníku zahradnické nástavby. Prošli jsme všechny pavilóny, historickou oranžérii s bylinkami a kořeninovou zeleninou a poté jsme vyrazili do města – na Rozkvetlé památky. V letošním roce byly naaranžovány tři kostely – Husův sbor, Kostel svatého Michala a Kostel svatého Mořice. Při přecházení mezi kostely jsme neopomenuli Horní i Dolní náměstí, kde je mnoho kašen. Horní náměstí je však známo především pro Sloup Nejsvětější Trojice – který je od roku 2000 zapsán na seznam kulturních památek UNESCO. Sloup je barokní, jedná se o největší sousoší v České Republice – 32 m vysoký. Vedle sloupu je radnice města Olomouc a na jeho severní části je orloj. Orloj zde je již od patnáctého století a prošel mnoha změnami. Poledne nejprve oznamuje odbíjení času za pohybu figurek kovářů, poté zní krátce původní varhanní pastorela z roku 1898 za pohybu pištců, načež v oknech orloje po pět minut defilují figury kopáče, pekaře, úředníka, volejbalistky a dalších dobových profesí za zvuků zvonkohry. Produkci uzavírá kokrháním mosazný kohout. Bohužel jsme neviděli, protože opravdu odbijí jen v poledne.

Výstava Hortikomlex se koná v Olomouci v komplexu Výstaviště Flora Olomouc, a.s., který je umístěn ve Smetanových sadech. Navazuje na výstavy květin Flora, ale na výstavišti probíhají další výstavy – ještě v letošním roce zde bude Svět kostek (modely Lego), Selské trhy, Exota Olomouc …..

Smetanovy sady patří mezi část městské zeleně. Jsou však nejstarší a největší. Základem pro ně byla Rudolfova alej z jírovců – založená 1820 s délkou 710 m. Dnes jsou pro potíže s klíněnkou nahrazeny lípou velkolistou. Park má různé části – historickou část – přírodně krajinářský park a pak zde najdeme moderní Holandskou zahradu (krásná na jaře – ozázený centrální záhon cibulovinami jarně kvetoucími), Magnoliovou zahradu (na jaře jsou zde k vidění bíle a růžově kvetoucí magnolie a na podzim jsou tady krásně zbarvené listy vilínu), Pinetum a Letní čítárnu. Ze staveb nesmíme opomenout Sbírkové skleníky a Oranžérii. Sadovníci se zde těší dendrologickými zajímavostmi tisovec dvouřadý, metasekvoj čínská (oba patří mezi jehličnany, ale jsou opadavé), jinan dvoulaločný, dřezovec trojtrnný, liliovník tulipánokvětý, jerlín japonský ……..

Samotná výstava Hortikomplex je věnována ovoci a zelenině. Pavilon A je rozdělen na menší výstavní expozice, kde se představily větší i menší firmy – produkční i šlechtitelské. Další pavilony – G, H, E se věnovaly vystavovatelům a prodejcům regionálních potravin, chovem včel … Sbírkové skleníky jsou rozděleny podle skupin rostlin dle původu a nároků na teplotu především v zimě. Oranžérie byla provoněná kořeninovou zeleninou a bylinkami. Venkovní plochy jsou oživeny záhony – nyní kombinace letniček, balkónových rostlin a hlíznatých rostlin. 

Výstava, park i část města jsme poctivě prošli a rádi bychom se sem ještě vrátili. Minimálně na další odborné výstavy. Při prohlídce fotografií nám dáte za pravdu.