Základní informace

Obecné informace o studiu

Střední odborná škola Jarov nabízí vzdělávání ve čtyřletých studijních a tříletých učebních oborech. Studijní obory jsou zakončeny maturitou, učební obory výučním listem. Na tříleté učební obory se dá navázat v rámci dvouletého denního nástavbového studia zakončeného maturitou.

Další možností je studium dvouletých resp. tříletých učebních oborů v areálu odborného učiliště, které zajišťuje výuku v oborech určených především pro absolventy speciálních základních škol nebo pro žáky se specifickými vzdělávacími potřebami.

Pro mimopražské uchazeče o studium můžeme nabídnout ubytování v domově mládeže, celodenní stravovaní a široké kulturní a sportovní vyžití – bazén, posilovnu, tenisové kurty. V areálu školy je jídelna, bistro, praktický a zubní lékař, knihovna, klubovny a pod..

Slovo ředitele

Střední odborná škola Jarov je unikátní školou v mnoha směrech. Spojuje na první pohled naprosto nesourodá zaměření – stavební, dřevařské, zahradnické a sportovní. Úplně na počátku byly dvě samostatné střední školy – jedna se stavebním a dřevařským zaměřením a druhá zaměřená na zahradnické obory. Tyto dvě již ve své době velké a prestižní školy byly k 1. lednu 1998 sloučeny do jednoho právního subjektu. V průběhu následujících let se z tohoto spojení vyvinula symbióza, která umožňuje pedagogům školy vést žáky k vnímání a vytváření všeho krásného, co nás obklopuje, ať jsou to již interiéry i exteriéry staveb, či živá zeleň uvnitř i vně budov. Stabilní a zkušený pedagogický sbor, moderní vybavení a nadstandardní prostory pro všechny vyučované obory, dlouhodobá spolupráce s odbornou sférou, možnost poznávacích a odborných zahraničních stáží… to jsou jenom příklady toho, co spoluvytváří vysokou úroveň nabízeného vzdělání v naší škole.

Hlavní areál naší školy na Jarově byl dokončen a předán žákům a učitelům v roce 1973. Naproti tomu zahradnická část školy má tradici podstatně delší. Již v roce 1909 byla založena škola na Královských Vinohradech, jejíž jsme „nástupnickou organizací“. Struktura i název školy se postupem let několikrát měnily: v roce 1999 celý název školy zněl SOŠ, SOU, OU a U stavební a zahradnické, od roku 2006 byl ve zřizovací listině uveden název Střední odborná škola stavební a zahradnická a od 1. září 2017 Střední odborná škola Jarov.

Ve školním roce 2012/2013 byla vzdělávací nabídka rozšířena o maturitní sportovně a ekonomicky zaměřený obor Management ve sportu, který se stal velice rychle nedílnou součástí školy. Mimo jiné i to byl důvod k úvahám o další změně názvu školy, který od 1. září 2017 je Střední odborná škola Jarov-

V naší škole jsou vyučovány čtyřleté studijní obory zakončené maturitní zkouškou, tříleté učební obory s výučním listem pro absolventy základních škol a také učební obory skupiny „E“ s výučním listem pro žáky se specifickými vzdělávacími potřebami. Nabízíme také nástavbové maturitní studium ve dvouleté denní formě. Všichni absolventi jak studijních, tak učebních oborů obdrží na konci svého studia nejen maturitní vysvědčení nebo výuční list, ale také celoevropsky uznávaný certifikát Europass, osvědčující jejich získané znalosti a dovednosti, a to v české a anglické verzi dokumentu. Naším cílem je, aby všichni naši absolventi byli vždy dobře připraveni pro náročné profesní uplatnění. Velký důraz klademe na spolupráci se sociálními partnery, především s jednotlivými řemeslnými cechy a společenstvy, které jsou pro nás jedním ze zdrojů nejnovějších informací z oborů, a dále také s různými firmami, u kterých naši žáci získávají pracovní uplatnění.

Naši nejlepší žáci mají možnost vyjíždět na odborné studijní stáže a poznávací cesty do zahraničí – opakovaně jezdí do Holandska, Finska, Anglie, Německa nebo Španělska. Tyto stáže se daří škole pro žáky buď kompletně nebo alespoň částečně financovat z úspěšně získaných grantů např. Erasmus+ – Projekty mobility.Víme, že naši absolventi rozhodně nekončí na úřadech práce – mají velice dobré vzdělání a vybrali si některý z našich oborů, o jejichž absolventy je na trhu práce soustavný zájem. Taktéž úspěšnost našich absolventů při dalším studiu na vysokých a vyšších odborných školách je velmi dobrá. Pokud se právě Vy rozhodujete, kde dále pokračovat ve svém studiu, seznamte se s naší školou, vyberte si některý z našich oborů a přijďte se k nám podívat. Těšíme se na Vás