O zahradě

 100 let historie, 11 hektarů, 5000 druhů a kultivarů rostlin

Pod heslem zahrada se ukrývá pro ČR unikátní  pracoviště SOŠ Jarov. Nabízí studentům zahradnických oborů jedinečnou možnost poznat a prakticky vyzkoušet péči o veřejnou zeleň v prostorách historického parku nebo se v moderních tropických skleníkách  seznámit se sortimentem interiérových květin. V druhé, produkční části zahrady věrně napodobujeme prostředí reálného světa výroby školkařských výpěstků i květinářství. Celý proces žáci zakončují zkušeností s odbytem vlastních floristických prací i vypěstovaných rostlin na čtyřech školních prodejnách.

Školní botanická zahrada pokrývá ve svých 11 ha plochu historického parku a moderních tropických skleníků. Přírodně krajinářskému parku, pravděpodobně založený významným architektem Františkem Thomayerem ve dvacátých letech 20. století, dominuje stavba novorenesančního zámečku – vily, zrcadlící se v ploše rybníka napájeného potokem Malá Rokytka.  Kromě rezidenčního sídla park ukrývá prvorepublikové architektonické skvosty v podobě altánu, lázní či mostku. Romantickou atmosféru, ale především navozuje urostlost stoletých dřevin ruku v ruce s bohatostí vzácných keřů a trvalek.
Tropické skleníky ukrývají rozsáhlé kolekce orchidejí, kaktusů, bromélií, kapradin, ale i mnoho desítek let starých palem v létě vystavovaných v okolí zámečku a skleníku.

Školní botanická zahrada ve výčtu historického parku a tropických skleníků nabízí  poučení a rekreaci nejen studentům školy, ale i veřejnosti v otvíracích dobách…. 

Více na našich FB stránkách nebo nově vydané rozsáhlé publikaci Průvodce školní botanickou zahradou…viz odkaz

Na dalších 19 ha zahrada pěstuje rozsáhlý sortiment dřevin včetně stromů a keřů listnatých i jehličnatých, trvalek. Produkční skleníky ročně dopěstují tisíce sazenic letniček, dvouletek, balkónovek, ale i sezónních květin, jako jsou vánoční hvězdy nebo prvosenky.
Veškeré rostliny lze zakoupit přímo v areálu, ve školní prodejně….viz odkaz otvíracích dobách

Historie

Roku 1919 získal pozemky do svého vlastnictví Vladislav Jirásek, obchodník s uhlím a pražský radní. Přestavěl vilu v novorenesančním slohu jako zázemí pro své pracovní povinnosti v Praze, neboť rodina žila až u Dvora Králové. Reprezentativnost sídla byla nemyslitelná bez parkových úprav, skleníku a další zahradní architektury. Vznikl tedy přírodně krajinářský park, pravděpodobně ve spolupráci s významným zahradním architektem té doby Františkem Thomayerem. Ten projektoval například park na Karlově náměstí nebo Chotkovy sady. Bohužel se dokumentace nedochovala, nemáme tak žádný důkaz o jeho autorství. Lze pouze předpokládat z konceptu založení a druhové skladby, že tak významnou zakázku nemohl řešit nikdo jiný.

Během druhé světové války vilu využívala německá armáda, pan Jirásek zemřel a teprve roku 1947 se spojily osudy školy a parku. Prvá odborná zahradnická škola pokračovací pro Prahu a okolí, jak zněl její název z roku 1909 při jejím založení, sídlila původně na Vinohradech. Teprve po válce, po nabytí platnosti Benešových dekretů získala malešické území ke své výuce.

Novodobá historie začíná získáním statutu botanické zahrady v roce 1991 a následně se zahrada stala v roce 2005 i zakládajícím členem Unie botanických zahrad ČR.
Sloučením zahradnické školy se stavební školou na Jarově roku 1997 si botanická zahrada získala cennou pomoc při rekonstrukcích a rozvoji areálu během výuky stavebních řemesel.

Budoucnost

Zahrada je stejně jako zeleň v ní živý organismus a nemůže ustrnout ve vývoji na piedestalu stoleté krásy.
Má své úkoly: zlepšení prostředí pro výuku i pobyt veřejnosti. Základem práce profesionálního zahradníka je dobrá rozvaha, plán, projektová příprava.
S tím nám pomáhá tým pedagogů a studentů z katedry zahradní architektury České zemědělské univerzity. Představujeme nyní jejich rozpracované vize k zamyšlení.