Technická zařízení budov

Charakteristika oboru

Obor Technická zařízení budov připravuje žáky pro činnost středních technicko-hospodářských pracovníků v oblasti rozvodů a instalací technických zařízení v budovách, instalací provozních souborů, na úrovni projektové přípravy, navrhování a realizace. Jedná se o vnitřní instalace vodovodu, kanalizace, vytápění, plynovodu, rozvody vzduchotechniky a klimatizace v novostavbách i v rekonstruovaných a modernizovaných objektech. Další oblastí, na kterou jsou žáci připravováni, jsou rozvody veřejných sítí, návrh likvidace odpadních a dešťových vod, úprava pitné vody, ohřev teplé vody. V průběhu třetího a čtvrtého ročníku je studium také orientováno na dokonalé zvládnutí počítačového konstruování využitím moderních CAD systémů.

Vzdělávání v tomto oboru zahrnuje kromě části odborné také část všeobecně vzdělávací v rozsahu nutném k úspěšnému složení státní maturitní zkoušky. Po úspěšném vykonání maturitní zkoušky může absolvent naší školy pokračovat v magisterském (inženýrském) nebo bakalářském studiu na vysoké škole, popřípadě ve studiu na vyšší odborné škole.

Uplatnění

Absolventi se uplatní v povolání stavební technik na různých pracovních pozicích pro činnosti související s navržením řešení systémů technických zařízení budov. Konkrétně se realizují jako projektanti jednodušších staveb a vnitřních instalací vodovodu, kanalizace, vytápění a rozvodů plynu a vzduchotechniky včetně propočtů nákladů. Své uplatnění nacházejí jako stavební technici řídící přípravné práce a montáže systémů technických zařízení. Oblasti působení jsou nové stavby, ale i rekonstrukce a modernizace staré zástavby.

Učební plán ke stažení – (PDF)