Prodavačské práce – květinář

(66 – 51 – E/01)

Charakteristika oboru

Žáci se v rámci tříletého studia vzdělávají ve všeobecně vzdělávacích předmětech a v odborných předmětech se zahradnickým zaměřením. Získávají základní dovednosti a znalosti v oblasti květinářství, ošetřování a pěstování rostlin, jejich nároků na pěstování. Získají přehled o sortimentu řezaných květina a dalším květinářském zboží, nabízenému v obchodech. Provádí práce spojené s ošetřováním okrasných dřevin na trvalém stanovišti a travnatých plochách. Absolvent bude umět zejména připravit a upravit zboží zahradnického sortimentu k prodeji, předvést zboží zákazníkovi i s výkladem. Provádět činnosti spojené se skladováním a rozmisťováním zboží v provozovně.Osvojí si znalosti a vědomosti v obchodní činnosti, provozu obchodu a schopnosti jednat
se zákazníkem.

Uplatnění

Úspěšné zvládnutí tohoto vzdělávacího programu umožní absolventům uplatnění především na pozicích řadových zaměstnanců prodeje zahradnického sortimentu zboží v zahradnických centrech, prodejnách, nebo okrasných školkách.

Učební plán ke stažení – (PDF)