CROP FEST 2024 – S VÝZKUMNÍKY O BIODIVERZITĚ, KLIMATICKÉ ZMĚNĚ A DOPADECH OTEPLOVÁNÍ V NZM

Žáci oboru zahradnictví, třídy 3. AZ, navštívili v minulém týdnu v prostorách Národního zemědělského muzea odbornou vzdělávací akci Crop Fest 2024.

V rámci pestrého programu, který připravili odborníci ve spolupráci s Výzkumným ústavem rostlinné výroby, probíhaly po celý den tematické přednášky o biodiverzitě, dopadech globálního oteplování na krajinu, významu šlechtění zemědělských plodin a udržitelném zemědělství.

Zajímavé byly informace o změnách místních ekosystémů vlivem invazních organizmů, o progresivní cirkulární ekonomice, nebo o potřebě rozšiřování ekologického a regenerativního zemědělství.

Program byl doplněn řadou zajímavých témat formou interaktivních stanovišť a praktických ukázek, ve kterých si žáci sami mohli vyzkoušet různé techniky a výzkumné postupy, například křížení pšenice, měření rychlosti evapotranpirace rostlin, poznávání zemědělských plodin a seznámení se s některými invazními druhy organismů.

V rámci akce se žáci zúčastnili i odborného vědeckého duelu na téma geneticky modifikované organismy, versus ekologické zemědělství.

Vědecký duel, ve kterém se setkali doc. RNDr. Jaroslava Ovesná, CSc. a Ing. Martin Káš, PhD., zajímavým způsobem přiblížil dva různé přístupy ke snižování negativních dopadů současného zemědělství na životní prostředí.  Žáci měli na závěr možnost klást otázky týkající se tématu a zapojit se tak do živé vědecké diskuze.

Získané poznatky z vydařené odborné akce se žákům jistě podaří uplatnit v dalším studiu.