EXKURZE NÁSTAVBY ZAHRADNICTVÍ

V úterý 18. června 2024 navštívili žáci prvního ročníku nástavby oboru Zahradnictví výzkumný tým Kryobiologie a fyziologie rostlin a Genovou banku ve VÚRV, v.v.i. v pražské Ruzyni. V laboratoři Kryobiologie a fyziologie rostlin se mohli zblízka seznámit s in vitro kulturami některých zahradnicky a zemědělsky významných plodin, přístrojovým vybavením pro měření změn v pletivech v průběhu hlubokého zamražování, s pasážováním rostlinných explantátů ve flowboxech, kultivačními místnostmi pro explantáty a se způsobem uchovávání živých rostlinných vzorků v kapalném dusíku při teplotě -196 °C ve speciálně konstruovaných Dewarových nádobách. Žáci si rovněž hravou formou vyzkoušeli technologický postup výroby „umělých semen“ z vrcholových meristémů rostlinných explantátů pro účely kryokonzervace a poté si testovali fyzikální vlastnosti kapalného dusíku, zejména při oblíbeném mražení a následném rozbíjení zmrzlých květů a listů rostlin. V Genové bance se pak žáci dozvěděli o jejím významu spočívajícím v uchovávání nepřeberného množství kulturních i planých druhů rostlin a o mezinárodním významu programů uchovávání genofondů a posléze si prohlédli prostory, v nichž jsou cenná osiva po desetiletí uchovávána při teplotě -18°C. Děkujeme moc Ing. Miloši Faltusovi, Ph.D., a RNDr. Aloisovi Bilavčíkovi, Ph.D., za pozvání do jejich laboratoře a poutavý interaktivní výklad a Ing. Ludmile Papouškové za provedení Genovou bankou a sdílení mnoha cenných informací.