SLAVNOSTNÍ PŘEDÁNÍ VÝUČNÍCH LISTŮ 2024

V úterý 25. 6. 2024 proběhlo ve velkém sále naší školy slavnostní předání výučních listů a závěrečných vysvědčení letošním absolventům učebních oborů. V letošním školním roce v řádném termínu úspěšně složilo závěrečné zkoušky téměř 150 absolventů učebních oborů. Celá akce měla slavnostní atmosféru, na předávání výučních listů se přišli v nemalém počtu podívat také rodinní příslušníci a přátelé absolventů. Osobně přišel absolventům popřát úspěchy v profesním a osobním životě pan Pavel Žatečka, člen představenstva Hospodářské komory ČR a ředitel Cechu malířů, lakýrníků a tapetářů ČR.

Zvláštní ocenění věnované sponzory získali žáci, kteří ukončili studium s vyznamenáním
a žáci, kteří měli po celou dobu studia vynikající výsledky v odborném výcviku. Současně s odměněním nejlepších žáků předali jednotliví třídní učitelé s vedoucími učiteli odborného výcviku všem absolventům vysvědčení a výuční listy, dále také dvoujazyčné profesní osvědčení Europass a řadu dalších dokumentů a osvědčení dle příslušného oboru vzdělávání.

Všem našim absolventům přejeme mnoho úspěchů v dalším studiu a při jejich uplatnění v praxi.