TAJEMSTVÍ KVĚTNÍHO VÝVOJE POD DROBNOHLEDEM

Ve čtvrtek 13. června vyrazili žáci prvního ročníku maturitního oboru Zahradnictví v rámci svého předmětu Zahradnická botanika na výstavu fotografií květních orgánů konanou v galerii Věda a umění a zorganizovanou subjekty Akademie věd ČR, a to Ústavem přístrojové techniky, Biofyzikálním ústavem a Střediskem společných činností. Na výstavě měli žáci jedinečnou možnost prohlédnout si velmi detailní fotografie rozmnožovacích orgánů květin pořízené za pomoci elektronového mikroskopu, a to včetně pozoruhodných povrchových textur částí pestíků i tyčinek, otevírajících se prašníků či plně vyvinutých, ale i zdeformovaných pylových zrn. Rozšířili si tak své již nabyté znalosti o květních orgánech. Děkujeme kolegyni Ing. Anně Schwarzové za tip na tuto zajímavou výstavu.