VODÁCKÝ KURZ ORLICE 2024

V termínu 10. – 11. 6. 2024 se konal školní vodácký kurz na řece Orlici. Za dva dny jsme spluli 32 říčních kilometrů z Kostelce do Krňovic.

Orlice se klikatí v prudkých meandrech s proudem směřujícím do vrbiček nebo větví. Celý tok teče v podstatě mimo civilizaci, spojení s civilizací je jen z několika mostů. Podél řeky je množství pěkných písčitých pláží, proti nim vysoké hlinité břehy, ve kterých hnízdí vodní ptáci. Na naší trase, byl pouze 1 nesjízdný jez a jeden kamenný zához.

Kurz byl zaměřen na základní, ale i pokročilejší techniky ovládání kánoe, bezpečnost na vodních tocích a techniku sebezáchrany vůbec.

Závěrem je nutné pochválit všechny účastníky, kteří i přes relativně krátkou dobu kurzu, neustále zlepšovali své dovednosti v ovládání kánoe, nebo alespoň ve svém osobitém stylu plavby…