ZLATÝ POHÁR LINDE 2024

Naše škola se opět zúčastnila soutěže „ ZLATÝ POHÁR LINDE 2024 “, jejíž už 25. ročník se konal ve Frýdku–Místku ve dnech 22. – 24. 4. 2024.

Soutěže se letos zúčastnilo celkem 49 škol a 107 žáků, kteří byli jak z České republiky, tak i ze Slovenska, Německa, Ukrajiny, Číny a Bulharska. Konkurence je rok od roku silnější a svářeči mají vysokou míru dovedností.

Soutěžilo se v testech z teorie, na virtuálním trenažeru a ve 4 metodách, naše škola měla v každé části zastoupení. Jmenovitě se jedná o metody: svařování plamenem, elektrickým obloukem, obalenou elektrodou, elektrickým obloukem v ochranném plynu a metodou Tig – svařování el. obloukem netavící se wolframovou elektrodou.

A teď k samotným výsledkům.

Teorie – test z BOZP a technologie z metody svařování plamenem. Žák naší školy oboru instalatér Petr BÍLEK testy zvládl bez chyby, byl nejrychlejší a získal 1. místo.

Svářečský trenažer – žák oboru strojní mechanik Milan LIBICH a další krásné 1. místo.

Metoda 141 – TIG, žák oboru instalatér Vít VALENTA, 3. místo v silné mezinárodní konkurenci.

Metoda 135 svařování elektrickým obloukem tavící se elektrodou v ochranné atmosféře plynu. Žák oboru strojní mechanik Milan LIBICH, 3.místo v mezinárodní konkurenci.

Tento ročník byl náročnější, protože se dělalo více svarů a nároky kladené na soutěžící byly mnohem větší. Velice našim žáků děkujeme za úspěšnou reprezentaci školy a gratulujeme ke skvělým úspěchům. Přípravu žáků a doprovod zajistil vedoucí svářečské školy UOV Michal VIRA, na samotné přípravě se také podíleli UOV M. Petržela a UOV J. Hanák.